در حسرت کلپوره

و عطش من از بر گرمای تو، به از کاسنی باشد بر مزار مرشد...

یا لطیف

هر روز در کف علت خلقت، اعجاز خدا و ماهییت ما!
کافیست تا آن روز امتحانی داشته باشم، اینها چیست؟ تفکر یعنی چه؟ هر چه که خدا و کتاب خدا گفته باشد، حق همانست؛ صلوات برفست.
از دار دنیا یه خر سبز آرزوها داشتیم، که اونم به بهونه ۸۸ از ما گرفتن!
بعد چند وقت به سرمون زد بریم عیادتش، گفتن رو موتور تصادف کرده،‌ شاش‌بند شده، مرده؛
خلاصه شدیم بی‌آرزوِ مطلق، رو به زوال عقل...
یاد خاطره‌های من و ممد به خیر.
قدرت گرفته از بیان | طراحی شده توسط عرفان