در حسرت کلپوره

و عطش من از بر گرمای تو، به از کاسنی باشد بر مزار مرشد...

این یک متن ساده است !

این یک متن ساده است، هدف خاصی هم ندارد؛ حرف های آموزنده نمی‌زند و با چرندیات هم پر نشده است، چیز خاصی از آن دست‌گیر شما نمی‌شود و  نتیجه‌ای هم از آن برای شما وجود ندارد، نه باعث باراش باران خواهد شد و نه خواندنش شما را حفاظت خواهد کرد!

این یک متن ساده است، هدف خاصی هم ندارد؛ به شما یاد نمی‌دهد که چگونه عاشق شوید، جادو رسیدن به معشوق هم ندارد، نه کاری می‌کند که به عاشق پیشه ها بر بخورد و نه مشکلی با این افکار خلف‌ مطلق دارد، حرفی در مورد گردش ماه و تاثیراتش بر مدار زمین بلد نیست و گذر عمر ستاره ها را مورد بررسی قرار نمی‌دهد، نه به آن دور دست های آسمان نگاه می‌کند و نه خودش را به روی مشکلات زمین متمرکز کرده، نه به سیاست او بد می‌گوید و نه از حفاظت این خوش می‌گوید، رشد درختان در شهر های مختلف را مقایسه نمی‌کند و آمار های تغذیه فردی را هم مورد مکاشفه قرار نمی‌دهد، ماهی های دریا را به حال خود وا گذاشته و در مورد فیل هایی که توسط مارها بلعیده شده‌اند هم بحثی نمی‌کند، شباهت مارهای بووآ به کلاه یا حتی حرام شدن ۲ روز از زندگی یک جوان پولدار که دلش می‌خواهد به فلان شغل بیهوده بپردازد را هم کاری ندارد.

این متن خیلی ساده است، هدف خاصی هم ندارد؛ نه دنیای ادیان را کار دارد نه آن سوفی بی مذهب را، نه دختری که با نور ماه زندگی می‌کرد را کار دارد و نه آن اندیشه های فئودالیسم قرن ۱۰ام را، نه گذری بر روند انقلاب های مردمی می‌کند و نه گذری بر سفر باد از کرانه رود سند، نه کاری به نام‌گذاری بی‌نهایت دارد و نه آن کشوری که حیوانات ساختند، نه سیری در سفرنامه ها دارد و نه سیری بر سفر آپولو، نقدی بر جنگ جهانی را بحث نمی‌کند و  آن فیلم گمشده را هم نقد نمی‌کند، نه به شما کمک می‌کند که سیره زندگی آن مرحوم را بفهمید و نه به شما کمک می‌کند که از کچلی یا مشکلات جنسی رنج نبرید، رفتار شما در خانه را مربوط به موضوع نمی‌داند و موضوعش را به گستره هیچ نمی خواند، ساده نیست اما چیزی هم برای گفتن ندارد، زمان می‌گذرد و این هم می‌رود.

آری می‌دانم، این متن خیلی خیلی ساده است، هدف خاصی ندارد و زمین را را از حرکت وا نمی‌دارد و گازش را هم نمی‌گیرد که برود، بی ارزش نیست اما ارزشی هم ندارد، درست مانند زندگی. آری می‌دانم، این متن ساده است، همه می‌توانند و می‌دانند چگونه؟ اما آیا نباید نوشته شود؟ آیا نباید خوانده شود؟ و هزار «آیا نباید؟» دیگر

عشق ولی مخصوص عاقل هاست. 

با عمقِ باورم می گم این رو و این قدر گفتنش برام مهم بود که گشتم پی نظرات بازِ پستی. 

و انگار ما همه عاقل بودیم.
«بریده‌ای از اسماعیل»
البته بد نیست که از عراقی یادی کنم و تعریف خودم رو از عشق بگم:
به گیتی هر کجا درد دلی بود    
به هم کردند و عشقش نام کردند