در حسرت کلپوره

عطش من از بر گرمای تو به از کاسنی باشد بر مزار مُرشد...

جدی جدی؟

آقا واقعا فقط بیست روز تا عید مونده یا دارین شوخی می‌کنین؟ 

چرا خیابونای این شهر پس اینجوریه؟

ترین تر

یعنی خدا که ترین ترین هاست، گشاد‌ترین هم هست؟

پیچیدگی زمان

O time! thou must untangle this, not I;
It is too hard a knot for me to untie.

- William Shakespeare


پ.ن: اصن وقتی خوندمش پاره شدم از خنده!!!

رفاقتا

رفاقتاشون رنگ عن گرفته!

یعنی رفاقتامون رنگ عن میگیره؟

دفن و کفن

کلش ۸ ماه بود، کل فیق فیق کردنم!

رفتی، کلی ناز کردم؛ ۸ماه گذشت و خاطرت از شیمی دبیرستان هم برام غریب تر شد...

ممنوع

دور، دور، دورتر، و کم، کم، کم‌تر اما بالاخره رسید آن روز شوم بی ابر.

 آفتاب شده است و مسیر هموار، مشخص؛ اما که حال رفتن دارد؟

بومی امروز روی بام نشست، خرمنی هم روی بوم رید، بویش را نگویم که...

پ.ن: آری، امروز از همان صبح کله سحر شوم بوده!

عادت دراز

دشت محصور ادعاهایم شد

وقتی از گنده‌گی ام خواندم

به غربت خویش پی بردم و

رو به انزوا راندم

گ

Clarice Beckett - Passing trams

روز های سگی

بهشت برین برای پولدار هاست، آنها بد کنند مشکلی نیست، پول دارند، کار عام‌المنفعه می‌کنند، می‌شورد و می‌برد!
پ.ن: آخر گند بزنم ... .

درس بگیر

هیچ وقت لقمه بزرگتر از دهن‌تون بر ندارین، هیچ وقته هیچ وقت، حتی یه ذره خیلی صغیره.

پ.ن: آی به غلط کردن(صحیح تر و صریح تر بگم، گوه خوردن) افتادما!

۱ ۲ ۳ . . . ۵ ۶ ۷
از کل دنیا یه اسب سبز آرزو ها داشتیم که اونم به بهونه ۸۸ از ما گرفتن!
بعد مدتی به سرمون زد که بریم عیادت، گفتن مست داشته موتور سواری می‌کرده و یکی زیرش کرده، نمرده اما از ترس مردن، شاش بند شد و مرد.
از آن روز سعی کردم زنده بودن را؛
اما یادِ خاطره های من و ممد بِخیر...
قدرت گرفته از بیان | طراحی شده توسط عرفان